Rugăciunea care se citește în locuința unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri! Nu dă nicidoată greș

Știri interne

Rugăciunea care se citește în locuința unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri! Nu dă nicidoată greș

Rugăciunea care se citește în locuința unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri! Nu dă nicidoată greș

Expresia „ai încredere în Dumnezeu, totul va fi bine” este folosită de oameni pentru a încuraja și pentru a consola pe cineva care se confruntă cu probleme grave sau situații stresante. Aflați în rândurile de mai jos care este rugăciunea ce se citește în locuința unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri! Se spune că nu dă greș nicidoată.

Credința este una dintre cele mai importante legături ale relației noastre cu Dumnezeu. Indiferent cine suntem, indiferent de mersul nostru în viață, vor exista momente dificile pentru fiecare dintre noi. Aceste momente dificile ne pun la încercare credința și încrederea în Dumnezeu.

Ce rugăciune se citește în locuința unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri

Credința ne face mai puternici, mai curajoși, mai buni. Credința ne ajută să trecem prin vremuri de necaz și ne permite să-i ajutăm pe alții care trec prin propriile lor încercări. Există o rugăciune care se citeşte în casa unde există certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri!

„Doamne, Doamne, Cel ce ai îngă­duit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea;

Cel ce, de asemenea, ai îngăduit dia­volului să ispitească cu îngrozire și cu grele su­ferințe pe dreptul Iov, robul Tău, pen­tru ca și mai lămurit să se vădească virtuțile și credința lui întru Tine; Cel ce ai dat îngă­duință satanei să se apro­pie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, spre a-L îmbia și a-L momi cu poftele și deșertă­ciu­nile acestei lumi, pentru ca, înfrânt și rușinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele:

„Înapoia Mea, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui unuia să-I slujești!”;

Cel ce tuturor drep­ților și sfinților Tăi le-ai dat vremi de ispitire și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supu­nerea cea către Tine; Însuți, Atot­pu­­­­ternice și Preabunu­le Stăpâne, aju­tă-mi și mie în această clipă grea, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli și cu îmbol­diri, și când vi­clene amăgiri îmi fră­mân­tă inima și sufletul.

Arată-mi, Mi­los­tive, adevă­rul și calea Ta cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile de acum ale diavolului, să mă pot bucura de cuvintele aposto­lu­lui Tău Iacob, ce zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit fă­cân­du-se, va lua cununa vieții, pe care a făgă­duit-o Dumnezeu celor ce Îl iu­besc pe El”.

Dăruiește-mi, Stăpâne, inimă cu­rată și credință tare, pentru ca în aceste clipe să pot cânta dimpreună cu proorocul Tău David:

„Doamne, cât s-au înmul­țit cei ce mă necăjesc! Mulți zic sufletului meu: Nu este mân­tuire lui întru Dumnezeul lui! Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea, și Cel ce înalți fruntea mea! Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui! A Domnului este mântuirea și peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta”. Amin.”

Continue Reading
To Top