Știri interne

Care sunt cele trei rugăciuni care vor alunga răul din casa ta. Dacă le rosteși, te vor ajuta să treci peste perioadele grele

Care sunt cele trei rugăciuni care vor alunga răul din casa ta. Dacă le rosteși, te vor ajuta să treci peste perioadele grele

Toți oamenii, la un moment dat în viață, se confruntă cu situații dificile care îi fac să se simtă neputincioși. Credința spune că, din fericire, pentru oamenii care cred în El, Dumnezeul nostru este mai mare decât orice încercare cu care ne-am putea confrunta. Care sunt cele trei rugăciuni care vor alunga răul din casa ta. Dacă le rosteși, te vor ajuta să treci peste perioadele grele.

S-ar putea ca, la un moment dat, să te aflii într-o situație în care să nu știi cum să mergi mai departe. Fie că ești obosit din punct de vedere fizic, financiar sau emoțional, te poți simți copleșit. În aceste vremuri grele trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să-L chemi pentru a-ți da putere.

Indiferent dacă ai avut un an incredibil de schimbări pozitive și de creștere, sau unul incredibil de dificil, aceste rugăciuni pe care le veți regăsi în rândurile de mai jos vă vor servi ca ghid atunci când nu aveți cuvintele potrivite pentru a-i a cere lui Dumnezeu să vă dea putere, confort și pace.

Rugăciunea închinată lui Dumnezeu

„Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, binecuvântează casa noastră și cu puterea Ta, întărește-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea.Bine este, Doamne, ca și casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane și ne rugăm Ție. Binecuvântează, Doamne, gospodăria noastră și înmulțește în ea toate bunătățile, ca să uitam de grijile și nevoile pământești și să putem lucra mai cu osârdie pentru dobândirea vieții cele veșnice și pentru a ajunge în locașurile Tale cele sfinte. Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmașului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească și să ne ferească de toată răutatea și să ne povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea sfintelor porunci. Că ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”


Rugăciunea pentru sporul casei către Sfânta Parascheva

„Purtătoare de chinuri, Sfânta Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc că pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viața curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfânta Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, că una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale! Amin!”

Rugăciune specială pentru sporul casei

„Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, maritu-Te-ai foarte! Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina că şi cu o haina; Cel ce întinzi cerul că un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, şi nu se va clatină în veacul veacului. Adâncul că o haina este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor stă ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se şuie munţi şi se coboară vai, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în vai, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adapă-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va satură pământul.

Continue Reading
To Top