Știri interne

Legea care schimbă viața tuturor elevilor din școli. Ce se întâmplă din septembrie 2023

Legea care schimbă viața tuturor elevilor din școli. Ce se întâmplă din septembrie 2023

Legea care schimbă viața tututor elevilor din școli. Totul se va schimba în România din septembrie 2023. Mai multe țări din Europa au interzis, în ultime vreme, interzis telefoanele mobile în școli, în timp ce China a limitat deja timpul petrecut de cetățenii minori pe telefoanele mobile.

Acest lucru se va întâmpla și în România, începând cu anul școlar 2023-2024. Ministrul Educației cred că în acest fel va reuși astfel să îmbunătățească învățământul.

Fără telefoane, egal o educație mai de calitate
Decizia luată şi în România cu privire la telefoanele mobile: interzis pentru cei din clasele primare.

„Ca adulţi rămânem plăcut suprinşi de performanţele la care pot ajunge copiii, însă ignorăm problemele legate de sănătatea mentală şi fizică inclusiv. Pentru că în momentul în care consumăm sau stăm pe gadgeturi, şi poziţia corpului nu este una conformă.

Nu suntem atenţi la mediul înconjurător şi la propria persoană şi suntem captivaţi de mediul online”, a explicat, marți, psihologul Jeni Chiriac într-un interviu acordat pentru Aleph News.

„Aş sublinia faptul că şi România interzice în noua Lege a Educaţiei, care va intra în vigoare din septembrie. Interzice utilizarea la clasă a telefoanelor până la vârsta gimnazială.

La liceu rămâne la latitudinea fiecărei şcoli, în funcţie de regulamentul intern pe care şi-l va face. Un pas facem şi noi”, a adăugat un profer de limba și literatura română, potrivit aceleași surse.

Ce drepturi are un elev
1. „Ieși afară” – au profesorii voie să dea elevii afară de la ore?

Dacă elevii deranjează ora, sunt cazuri în care profesorii vor să îi dea afară. Au voie? Răspunsul este „nu”.

„În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniformă unității de învățământ sau altele asemenea”, conform Articolului 187, alin (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

2. „Stai înăuntru” – pot fi ținuți elevii obligatoriu în școală?

Conform Statutului Elevului, Articolul 15, litera k) „[elevilor le este interzis] să părăsească perimetrul de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ”

Prin urmare, minorii nu vor fi lăsăți să iasă din școală, însă elevii majori pot ieși când vor din petrimetrul școlar, iar paznicii sunt obligați să le permită părăsirea școlii.

3. Ora de religie – este obligatorie?

Ora de Religie este parte a trunchiului comun potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Înscrierea pentru ora de religie se face o singură dată, prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

Conform datelor oficiale de la Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023, frecventează ora de Religie 2,14 milioane de elevi din totalul de 2,9 milioane. Asta înseamnă că în jur de 73% dintre părinți au ales pentru copiii lor această ora.

Cererea de înscriere la ora de Religie este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. În situația în care părinții, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecvența ora de religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplină Religie.

Elevilor care nu frecventează ora de religie li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.

4. Pedepsele – cum pot fi pedepsiți elevii?
Elevii primesc note doar pe evaluarea cunoștințelor – scăderea notei la o anumită materie că mijloc de pedepsire a elevilor este interzisă.

De asemenea, nu pot primi absența decât în cazul în care nu sunt prezenți la ora – absența nu poate fi trecută că pedeapsa.

Art. 7, litera ff) din Statutul elevului: [Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional:] dreptul de a le fi consemnată în catalog absența doar în cazul în care nu suntprezenti la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenței că mijloc de coerciție.

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, „ Bani de liceu“, a bursei profesionale;

d) mutarea disciplinară la o clasa paralelă din aceeași unitate de învățământ;

e)preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;

f)exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.

5. Temele – li se pot da teme excesive elevilor?

În România, temele pentru acasă sunt reglementate printr-un ordin de ministru care prevede că elevii din învățământul primar trebuie să petreacă cel mult o ora lucrând la teme, în vreme ce în cazul colegilor lor mai mari, din ciclul gimnazial și liceal, timpul petrecut cu lecțiile de acasă trebuie să fie de maximum două ore.

Totodată, ordinul prevede și că tema trebuie să fie diferențiată: partea obligatorie (de nivel mediu și pentru toți elevii) și partea suplimentară (individuală și diferențiată).

Potrivit ordinului, la clasa pregătitoare NU se dau teme.
De asemenea, Art. 9 din Ordinul nr. 5893/28.11.2016 arată că „se interzice utilizarea temei că instrument de pedeapsa (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasa și nu pentru a fi desfășurate individual, că tema pentru acasă.”.

Continue Reading
To Top