Știri interne

Calendar ortodox 26 august 2023: MARE SĂRBĂTOARE

Calendar ortodox 26 august 2023: MARE SĂRBĂTOARE

Calendar ortodox 26 august 2023. Este sărbătoare mare în Biserica Ortdoxă. Iată ce sfinți mari, soț și soție, sunt pomeniți sâmbătă în calendarul ortodox!

Calendar ortodox 26 august 2023. Biserica ortodoxă sărbătorește sâmbătă, pe 26 august 2023, pe Sfinții Adrian și Natalia. Cei doi au fost soț și soție. Sfânta Natalia a trecut la cele veșnice lângă moaștele soțului ei, Sfântul Adrian.

Sfinții Adrian și Natalia, soț și soție, au trăit în Nicomidia, în vremea împăratului Maximian. Spre deosebire de soția lui, Natalia, care era creștină, Adrian era păgân și pretor al Nicomidiei. Adrian a ales să devină creștin la vârsta de 28 de ani, după ce a aăzut bcurajul a 23 de creștin din timpul unei persecuții.

La 13 luni de la căsătoria cu Natalia, Adrian a fost întemnițat și torturat, împreună cu alți creștini. La torturarea lui Adrian a participat și soția acestuia, Natalia, încurajându-i credința.

Natalia și-a îndemnat soțul să cugete asupra bunătăților cerești, spunându-i: “Scurte sunt caznele, dar cele ce urmează sunt fără de sfârșit; scurtă este suferința, dar slava muceniciei veșnică.

Adrian și-a dat duhul după ce brațele și picioarele i-au fost strivite de ciocanul pe nicovală. După moarte, Adrian s-a arătat soției sale, iar Natalia a înțeles că urmează să treacă alături de soțul ei, în împărăția cerurilor.

Din Sinaxar aflăm că nelegiuitul împărat a poruncit ca trupurile Mucenicilor să fie aruncate în foc. Natalia a ascuns, în taină, mâna soțului ei. Un potop a stins focul în care ardeau trupurile mucenicilor, iar credinciosul Eusebiu le-a dus la Arghiropole, într-o biserică.

Natalia a fugit de un păgân care a cerut-o în căsătorie, la moaștele soțului ei. Ajunsă lângă Sfântul Adrian, Natalia s-a rugat mult și apoi și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Natalia a fost îngropată lângă Mucenici, potrivit crestinortodox.ro.

Rugăciune către Sfinții Adrian și Natalia

“O, pereche fără de prihană și aleasa Domnului! O, preadorită doime și lui Hristos preaiubită! O, însoțire preabună și lui Dumnezeu fericită! Cine nu se va spăimânta de aceasta, auzind faptele cele mai presus de om? Cum femeia s-a îmbărbătat asupra tiranului celui amar, și pe bărbatul ei l-a întarit a nu slăbi în cele cumplite, ci să aleagă a muri pentru credință mai degrabă decât a trai. O, graiuri împletite de Dumnezeu ale înțeleptei Natalia! O, sfătuiri dumnezeiești care au străbatut cerurile și au facut pe măritul Adrian cunoscut către însuși scaunul Împaratului Celui mare! O, însoțire sfântă! Rugați-vă lui Hristos pentru noi, care din dragoste săvârșim pomenirea voastră, să ne mântuim din ispite și de tot necazul” (Mineiul pe August, p.300), potrivit crestinortodox.ro.

Continue Reading
To Top