Știri interne

Pensionarii care vor trebui să depună de două ori pe an un document pentru a nu pierde pensia | De unde poate fi descărcat și ce trebuie completat

Pensionarii care vor trebui să depună de două ori pe an un document pentru a nu pierde pensia | De unde poate fi descărcat și ce trebuie completat

Sute de mii de pensionari vor fi nevoiți să depună semestrial un document la Casa Națională de Pensii pentru a nu pierde banii.

Este vorba despre beneficiarii de pensii stabiliți în străinătate, care vor trebui să depună, de două ori pe an, un certificat de viață.

Potrivit noii legi a pensiilor, care se aplică din toamnă, documentul care atestă că beneficiarul pensiei este în viață, va trebui trimis de două ori pe an, semestrial, în martie și septembrie.

Până în acest moment, potrivit CNPP, certificatul de viață trebuia transmis autorităților doar o dată pe an.

Astfel, potrivit Legii 360/2023, “pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”.

După cum și numele o indică, certificatul de viață este documentul care confirmă faptul că beneficiarul de pensie este în viață și va trebui transmis autorităților române până cel târziu în data de 31 martie, respectiv până data de 30 septembrie a fiecărui an.

Documentul trebuie semnat de pensionar în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt. Aceste autorități pot fi instituții de asigurări sociale/ pensii, autorități administrative locale, notari publici de pe teritoriul statului de domiciliu sau de reşedinţă. Conform legii, certificatul de viață trebuie transmis de pensionarul nerezident din proprie inițiativă, scrie avocatnet.ro.

În cazul în care pensionarii din străinătate nu vor respecta cele două termene pentru transmiterea certificatului de viață (31 martie/ 30 septembrie), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Pe de altă parte, reluarea plății pensiei se va face de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident prezintă/ comunică certificatul de viață după expirarea termenelor amintite.

Conform CNPP, în acest moment, “dacă se solicită transferul drepturilor de pensie în străinătate, persoana în cauză este obligată să transmită anual formularul Certificat de viață”.

Pentru a se evita efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiari nerezidenți în România, a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie și/sau alte drepturi care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează certificatul de viață ca și instrument de verificare administrativă.

Astfel, daca se solicită transferul drepturilor de pensie în străinătate, persoana în cauza este obligată să transmită anual formularul “Certificat de viata”.

Acest document constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți și trebuie transmis în luna noiembrie a anului in curs.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completa Partea B a Certificatului de viață, în fata unei autorități legale (instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale, notari publici, etc) de pe teritoriul statului de domiciliu / ședere permanentă.

Autoritatea legală menționată certifică faptul că Partea B a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului, scriu reprezentanții CNPP.

Pentru descărcarea acestui document și mai multe informații în acest sens se poate accesa cnpp.ro/certificatul-de-viata.

Continue Reading
To Top