Faxnews

Știri interne

Aceste pensii nu cresc în 2024! Anunţul oficial făcut de Casa de Pensii

Aceste pensii nu cresc în 2024! Anunţul oficial făcut de Casa de Pensii

Anumite pensii și indemnizații nu vor înregistra creșterea de 13,8%, conform unui anunț făcut de Casa de Pensii. Casa de Pensii Bihor a comunicat recent condițiile de acordare a suplimentelor destinate pensionarilor.

Anumite pensii nu cresc cu 13,8% începând de la 1 ianuarie 2024.

Majorarea drepturilor/pensiei de urmaș pentru copiii persoanelor deportate, strămutate sau refugiate a fost stabilită pentru începutul anului 2025, mai precis pentru data de 1 ianuarie. Totuși, aceasta nu este singura indemnizație care nu va crește cu 13,8%.

În cursul anului 2024, se păstrează la nivelul stabilit conform reglementărilor din luna decembrie 2023 compensația prevăzută de Legea nr. 109/2005.

Aceasta se referă la practica liberă a profesioniștilor în domeniul artistic, interpreților sau executanților din România, așa cum a fost republicată. Nu se înregistrează o majorare de 13,8% pentru aceste cazuri.

Conform prevederilor articolului XI, alineatul (1) din Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, se înregistrează o majorare de 13,8% a nivelului acordat sau cuvenit în luna decembrie 2023, aplicabilă în anumite situații.

Persoanele persecutate din motive politice de către dictatura instaurată începând cu 6 martie 1945, precum și cei deportați în străinătate sau constituiți în prizonieri, sunt îndreptățiți la majorarea indemnizațiilor conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990. Această majorare este valabilă și pentru orice modificări sau completări ulterioare ale acestui decret.

Se aplică majorarea și în ceea ce privește drepturile stabilite de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, inclusiv modificările și completările aduse ulterior acestei legi.

Din anul 2024, majorarea se extinde și asupra drepturilor stabilite de Legea nr. 44/1994 referitoare la veteranii de război, precum și la unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Aceste prevederi sunt valabile pentru Legea republicată nr. 44/1994, inclusiv pentru orice modificări și completări aduse ulterior acestei legi.

Potrivit Casei de pensii, beneficiază de majorare, de la 1 ianuarie 2024, și următoarele categorii de persoane:

„d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

e) indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950- 1961, cu modificările și completările ulterioare;

g) indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 a recunostintei pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revoltă muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revoltă muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

h) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare”, conform Ordonanței de Urgență nr. 115/2023.

Continue Reading

Mai multe Știri interne

To Top