Faxnews

Știri interne

Ce trebuie să faci de acum încolo, de două ori pe an, ca să nu-ți pierzi pensia

Ce trebuie să faci de acum încolo, de două ori pe an, ca să nu-ți pierzi pensia

Cu intrarea în vigoare a noii Legi a Pensiilor, o modificare semnificativă adusă de aceasta vizează obligativitatea depunerii certificatului de viață de două ori pe an pentru a asigura continuarea primirii pensiei. Această schimbare afectează în mod special beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabilite în afara țării.

Nerezidenții trebuie să depună de două ori pe an certificatul de viață

Conform prevederilor legii, beneficiarii nerezidenți trebuie să transmită semestrial, până cel târziu la data de 31 martie și, respectiv, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viață. Această obligație este esențială pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Casa teritorială de pensii competentă are responsabilitatea de a emite și transmite un exemplar al certificatului de viață, completat cu detaliile referitoare la beneficiarul nerezident, până la data de 31 decembrie și, respectiv, 30 iunie. Acest proces se desfășoară la adresa de domiciliu sau de ședere permanentă a beneficiarului.

Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă esențial pentru evitarea plăților necuvenite sau către beneficiari nerezidenți ale căror situații s-au modificat. Este documentul prin intermediul căruia se asigură continuarea plății drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii și altor drepturi de asigurări sociale.

Pe lângă aspectul administrativ, depunerea regulată a certificatului de viață devine esențială pentru menținerea corectă și echitabilă a sistemului de pensii și prevenirea oricăror plăți incorecte sau nejustificate. Este important ca toți cei vizați de această schimbare legislativă să fie conștienți de noile obligații și termene pentru a evita eventuale neînțelegeri sau pierderi de drepturi.

Continue Reading

Mai multe Știri interne

To Top