Faxnews

Știri interne

Legea alocațiilor pentru copii, promulgată de Klaus Iohannis. Câți bani primesc în plus copiii de la 1 ianuarie

Legea alocațiilor pentru copii, promulgată de Klaus Iohannis. Câți bani primesc în plus copiii de la 1 ianuarie

Alocațile de stat pentru copii se majorează de la 1 ianuarie 2024 cu rata medie a inflației din anul anterior, respectiv 13,8 procente. La ce valoare va ajunge alocația copiilor în 2024?

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 9 noiembrie 2023, mai multe decrete, inclusiv cel prin care a promulgat legea alocațiilor pentru copii.

Potrivit Presidency.ro, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap (PL-x 43/14.02.2022).

Toate detaliile cuprinse în legea adoptată de Parlament pe 24 octombrie 2023 se regăsesc aici.

Cel mai important aspect din noua lege legat de alocațiile pentru copii este acela următorul: “cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației”.

În cursul anului 2023, alocația de stat pentru copii are valoarea de 631 de lei (pentru copiii cu vârsta între 0 și 2 ani), respectiv de 256 de lei pentru copiii între 2 și 18 ani.

Alocațiile pentru copii ar trebui să aibă, potrivit legii, următoarele valori în 2024:

a) 718 lei (începând cu 1 ianuarie 2024), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 291 lei (începând cu 1 ianuarie 2024), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Cum se obține alocația pentru copii
Cererea pentru acordarea alocației pentru copil se completează şi se depune de către persoanele prevăzute la art. 4 din Legea 61/ 1993, respectiv:

– unul dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești;
– părintele căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare;
– tutore;
– curator;
– persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul;
– asistentul maternal;
– persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Acte necesare:

Depunerea actelor necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii se face la sediul Direcției de Asistență Socială.
1. Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie
2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
3. Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie
4. Certificat naştere copil -original;
5. B.I./ C.I./ C.I.P. al ambilor parinţi – original;
6. Certificat de căsătorie – original;
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
– livretul de familie;
– hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
– hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
– hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
– hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
– dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
– hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
– actul de deces al unuia dintre părinţi;
– alte documente.
8.Extras de cont, în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar;
– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.
La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL.

Continue Reading

Mai multe Știri interne

To Top