Faxnews

Știri interne

Românii care își pierd locul de muncă primesc ajutor de la stat | Condițiile care trebuie îndeplinite

Românii care își pierd locul de muncă primesc ajutor de la stat | Condițiile care trebuie îndeplinite

Românii care își pierd locul de muncă primesc ajutor de la stat: ”Este o compensație parțială a veniturilor!”.

”Compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă!

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă www.anofm.ro asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indemnizația de șomaj, care este o compensație parțială a veniturilor asiguratului sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ ce nu s-au putut încadra în muncă.

Stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj și acordarea acesteia se realizează de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Datele de contact le găsiți aici: https://bit.ly/3thpzUy

Cine beneficiază

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, persoanele trebuie sa îndeplinească în același timp următoarele condiții:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Câți bani oferă statul

Indemnizația de șomaj se calculează în funcție de valoarea Indicatorului Social de Referință în vigoare la data stabilirii acestuia (598 lei, în prezent), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an la care se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Indemnizația de șomaj acordată absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale pentru persoane cu handicap este 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Obligațiile beneficiarilor

Care sunt obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj?

a) să se prezinte lunar, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă;

e) să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate apariția stării de incapacitate temporară de muncă.

Toate informațiile despre indemnizația de șomaj, documente necesare a fi prezentate în vederea stabilirii și acordării acesteia le găsiți pe site-ul ANOFM, la adresa: https://bit.ly/3QD95PO

Platforma PULS facilitează găsirea unui loc de muncă

Pentru a ușura procesul de căutare și identificare a unui loc de muncă, respectiv a medierii persoanelor aflate în șomaj, sau a celor care doresc schimbarea locului de muncă, Platforma PULS, în dezvoltare în acest moment, în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, va facilita:

Înregistrarea, crearea și consultarea on-line a profilelor de companie (profilul angajatorului) și a profilelor candidaților (șomeri/persoane aflate in căutarea unui loc de munca);
Accesarea Listei locurilor de muncă vacante, direct din profilul șomerului/persoanei interesate;
Căutarea nemijlocită de către angajatori a acelor candidați ce îndeplinesc criteriile de angajare”, scriu reprezentanții ANOFM.

Continue Reading

Mai multe Știri interne

To Top