Se dau vouchere pentru mamele din România

Știri interne

Se dau vouchere pentru mamele din România

Se dau vouchere pentru mamele din România

Statul oferă tichete sociale pentru grădiniță copiilor care provin din medii defavorizate. În urma unei cereri, se va oferi un voucher în valoare de 120 de lei pentru achiziționarea de rechizite, mâncare sau haine.

În ultimii ani, statul a încercat să ajute cât mai mult persoanele din mediile defavorizate. Un punct important pe care l-au dorit guvernanții este susținerea educației copiilor. Pentru acest lucru, se oferă tichete sociale pentru grădiniță, iar părinții trebuie să se încadreze în anumite criterii de selecție.

Cum se obțin tichetele sociale pentru grădiniță

Părinții care provin din medii defavorizate pot primi tichete sociale pentru grădiniță, iar copiii lor să fie susținuți la se educe. Tichetele sunt destinate micuților ce provin din medii defavorizate, iar veniturile familiei este de cel mult 634 de lei/per membru.

Cu ajutorul acestor tichete se pot achiziționa produse alimentare, de igienă, rechizite sau alte articole școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Ele sunt în valoare de 120 de lei pe lună, iar condiția este ca minorul să nu lipsească de la cursuri. Se vor acorda în perioada septembrie-iunie, în fiecare lună, inclusiv în timpul vacanțelor.

Acest voucher se acordă la cerere pentru unul dintre părinți sau a reprezentantului legal al copilului. Pentru acordarea banilor de către stat, trebuie îndeplinite câteva criterii, astfel:

Copilul este înscris într-o unitate de învățământ conform Legii educației naționale nr. 1/2011

Venitul lunar pe membru de familie este de până la 634 de lei (nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei)

Frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare (cu excepția absențelor motivate, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă)

Ce acte sunt necesare pentru obținerea de tichete sociale

Pentru a primi tichetele sociale pentru grădiniță, părinții copiilor trebuie să depună mai multe acte necesare pentru validarea dosarului.

Cerere – Declarație pe propria răspundere;

I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi copie xerox)

Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox)

Certificatul de căsătorie (original şi copie xerox);

Adeverinţă eliberată de grădiniță

Adeverinţă din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr. şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul

Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an

Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei localității de proveniență

Cupon alocație

Alte acte, după caz

Continue Reading
To Top