Știri interne

Calendar ortodox 1 august 2023: Ce sărbătoare este azi? Începe Postul Sf. Marii

Calendar ortodox 1 august 2023: Ce sărbătoare este azi? Începe Postul Sf. Marii

Calendar ortodox 1 august 2023. În fiecare an pe 1 august Biserica Ortodoxă prăznuiește Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului și Scoaterea Sfintei Cruci.

Originea Postului Adormirii Maicii Domnului vine din secolul al V lea când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început durata postului Adormirii Maicii Domnului era diferita pentru creștini.

În Antiohia postul era de o zi, pe 6 august, la Ierusalim post dura opt zile. Unii creștini țineau post toată luna august, în timp ce alții posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei postului Sfintei Marii a avut loc în sec. al XII-lea, la sinodul local din Constantinopol din anul 1166 pe care l-a condus patriarhul ecumenic Luca Crysoverghis.

În cadrul sinodului s-a stabilit ca postul să fie ținut începând cu data de 1 august și să se sfârșească pe 15 august, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului.
Scoaterea Sfintei Cruci s-a instituit din dorința creștinilor ortodocșilor greci și ruși, pentru a marca biruința simultană pe care au repurtat-o rușii asupra bulgarilor și grecii asupra sarazinilor.

Pe 1 august, la Constantinopol a fost scos în procesiune lemnul Sfintei Cruci, din Palatul Imperial până la catedrala Sfânta Sofia. De aici se făceau până pe 15 august mai multe procesiuni prin care creștinii erau feriți de suferințe și boli.

Postul Sf Marii 2023. Rugăciune

Rugăciunea care te ferește de suferințe și boli pe care este bine să o rostești pe data de 1 august, la începutul postului Sf Marii 2023.

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Continue Reading
To Top