Știri interne

Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox, astăzi. Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfânta Teodora

Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox, astăzi. Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfânta Teodora

Astăzi avem o nouă sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox. Este vorba despre Sfânta Teodora de la Sihla. Pentru a fi ferit de necazuri pe tot parcursul anului, este bine să rostești o rugăciune către aceasta.

Sfânta Teodora de la Sihla, această floare duhovnicească și mireasă a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători – Neamț, din părinți binecredincioși și iubitori de Dumnezeu.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfânta Teodora de la Sihla

An de an, la data de 7 august, creștinii ortodocși celebrează Sfânta Teodora de la Sihla. Această sărbătoare de luni este marcată în calendar cu cruce neagră.

Mai mult, în această zi, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Teodora de la Sihla, supranumită și Floarea Duhovnicească a Moldovei, asta după ce, la data de 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut sfințenia acesteia.

“O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dum­nezeu, ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor bune ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a des­coperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.

De aceea, și noi nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor, ca și noi păcătoșii în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să do­bândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!”, aceasta este rugăciunea pe care trebuie să o rostești astăzi.

Continue Reading
To Top