Anunț major pentru toți clienții Vodafone! Românii sunt furioși

Știri interne

Anunț major pentru toți clienții Vodafone! Românii sunt furioși

Anunț major pentru toți clienții Vodafone! Românii sunt furioși

Vodafone, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de IT&C, şi unul dintre cei mai mari furnizori de servici de comunicaţii fixe şi mobile şi de televiziune, a început să-şi notifice clienţii privind o nouă scumpire a abonamentelor la serviciile fixe.

În plus, Vodafone va modifica contractele pentru a introduce de acum înainte posibilitatea ca tarifele să fie majorate anual în funcţie de inflaţie, fără ca utilizatorii să mai poată rezilia contractele din acest motiv – aşa cum se întâmplă în prezent.

Introducerea unei clauze de indexare a tarifelor cu inflaţia, care să nu mai poată fi invocată de clienţi pentru a rezilia contractele fără a plăti „despăgubiri” reprezintă o noutate pe piaţa locală de comunicaţii.

Compania motivează mutarea cu creşterea costurilor pe aproape toate segmentele şi necesitatea de a păstra calitatea serviciilor, potrivit ZF.

Iată mesajul transmis de Vodafone:

„Stimate client,

Ca o consecinţă a majorării costurilor legate de furnizarea serviciilor fixe cum ar fi, de exemplu, costurile legate de chirii, întreţinere, combustibil, echipamente tehnologice şi pentru că ne dorim să ai parte de cele mai bune experienţe, te informăm asupra următoarelor modificări pe care suntem nevoiţi să le aducem asupra contractului tău de servicii:

Începând cu factura emisă ulterior celor 30 zile de la data acestei notificări, preţul lunar al abonamentului tău de servicii fixe va creşte cu 5.94 RON (TVA inclus), fără modificarea perioadei minime contractuale.

Pentru că inflaţia este un factor esenţial în mecanismul de creare a preţurilor pentru toate bunurile şi serviciile, contractul se completează cu o clauză de indexare anuală a preţului serviciilor.

Prin urmare, art. 6 al Anexei 1 la contractul tău se completează cu următoarea clauză: 6.8 Având în vedere anumite fluctuaţii ale preţurilor bunurilor şi serviciilor pe piaţă de natură a afecta echilibrul contractual, în vederea restabilirii acestuia, părţile convin ca tarifele pentru serviciile Vodafone să poată fi indexate, cu o frecvenţă anuală, prin simpla notificare transmisă de către Vodafone odată cu factura, anterior aplicării indexării. Indexarea se va face în funcţie de indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), respectiv rata inflaţiei, stabilite pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene, fără a putea depăşi, însă, un procent de 8% pe an. Părţile convin că indexarea anuală a tarifelor în raport cu rata inflaţiei nu reprezintă o modificare unilaterală a preţului contractului, posibilitatea de indexare şi mecanismul acesteia fiind agreate de parţi încă de la încheierea contractului. Clientul declară în mod expres că a citit, înţeles şi acceptă prezenta clauză.

Modificările de mai sus intră în vigoare începând cu factura emisă ulterior celor 30 zile de la data acestei notificări. Dacă nu eşti de acord cu modificările de mai sus, poţi denunţa unilateral contractul prin intermediul unei solicitări în acest sens depusă în oricare dintre magazinele Vodafone, prin scrisoare transmisă la adresa Departamentul de Relaţii cu Clienţii al Vodafone România, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 4, sector 2, Bucureşti, România, cod poştal 020276, electronic prin solicitare transmisă (prin email la adresa persoane.fizice_ro@vodafone.com) sau telefonic la 0372 022 222, ori (doar pentru telefonia fixă) prin formularea unei cereri de portare în 30 zile de la primirea acestei informări, fără plata vreunor penalităţi sau despăgubiri.

Continue Reading
To Top