Știri interne

Adio, vouchere de vacanţă! Acești români nu vor mai primi tichetele de vacanță

Adio, vouchere de vacanţă! Acești români nu vor mai primi tichetele de vacanță

Se schimbă regulile în ceea ce privește voucherele de vacanță. Sunt și vești bune, dar și vești proaste. Cele bune se referă la valoarea tichetelor de vacanță, iar cele proaste sunt despre o parte dintre bugetarii care primeau aceste vouchere.

Bugetarii de lux care au salariul brut de peste 8000 de lei nu vor mai primi vouchere de vacanţă. Vestea bună este că cei care vor primi în continuare tichete de vacanţă vor avea pe card 1600 de lei în loc de 1450 de lei ca până acum.

Draftul de OUG privind reducerea cheltuielilor publice a fost modificat radical de către Guvern, iar acest document va intra în discuțiile finale din coaliție. Conform noilor modificări, valoarea voucherelor de vacanță va crește de la 1450 de lei la 1600 de lei.

Toți bugetarii care au salariul până la pragul de 8000 de lei net vor primi vouchere de vacanță și tichete de masă. Inclusiv angajații din poliție, armată sau alte instituții de forță vor avea decontate pachetele turistice până la pragul salarial de 8000 de lei net.

În varianta inițială, pragul era fixat la salariul de 10.000 de lei brut. Modificarea este una deosebit de importantă, pentru că la un salariu de 10.000 de lei brut nu mai primeau beneficii toți bugetarii care aveau salariul net de 5850 de lei.

Mai mulți bugetari vor primi vouchere

În noua variantă de OUG mult mai mulți bugetari vor primi vouchere de vacanță și tichete de masă.

Prevederile din noua variantă de OUG

Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri net lunar de natură salarială de până la 8000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat;

Începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale nete lunar sunt sub 8.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

”Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026, pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde lunare/salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat”.

Continue Reading
To Top