Știri interne

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 21 august 2023

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 21 august 2023

Sfântul Apostol Tadeu a făcut parte din cei şaptezeci de Apostoli. Sfântul Tadeu a primit botezul de la Sfântul Ioan Botezătorul.

Ajunge în Edesa, locul său de naştere, după Învierea şi Înălţarea Domnului. Aici îi va dărui lui Avgar, după făgăduinţă Mântuitorului, Sfânta Mahrama. Avgar, sărutând acest chip nefăcut de mână omenească, s-a vindecat de lepră, apoi a primit botezul. În urma acestei minunate vindecări, poporul a lepădat credinţa în idoli şi s-a botezat. Aşa s-a luminat cu Hristos, toată cetatea Edesei.

Sfântul Apostol Tadeu a predicat Evanghelia în Siria şi Fenicia. A trecut la cele veşnice în Berit, cetate din Fenicia. În anul 377, moaştele sale au fost aduse în Constantinopol.

Tot în această zi, facem pomenirea:

– Sfintei Muceniţe Vasa, împreună cu copiii ei: Teognie, Agapie şi Pistos;
– Sfintei Teoclita, făcătoarea de minuni.

Rugăciunea de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca

“Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taina între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus ţină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haina, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taina între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin”.

Continue Reading
To Top