Știri interne

Sărbătoare importantă în 2 septembrie

Sărbătoare importantă în 2 septembrie

Sfântul Mucenic Mamant este pomenit în calendarul creştin ortodox la 2 septembrie.

Sfântul Mamant s-a născut într-o familie de creştini, de rang nobiliar.

“Mucenicul lui Hristos, Mamant, avea patrie Paflagonia şi părinţi însemnaţi. Tatăl lui se chema Teodot, iar mama lui Rufina, amândoi din neam mare de patricieni, cinstiţi şi bogaţi şi străluciţi prin dreapta credinţă. Ei, nesuferind mai mult să ascundă credinţa lor în Hristos şi osârdnica dragoste înăuntrul lor, au arătat-o înaintea tuturor, mărturisind dreapta lor credinţă şi spre dânsa aducând pe mulţi. Pentru aceasta au fost clevetiţi la Alexandru dregătorul căruia i se poruncise de către împărat să înmulţească cu toată sârguinţa cinstea zeilor lor, iar pe creştinii ce se aflau şi nu se supuneau poruncii lor, să-i muncească şi să-i dea la moarte” (Vieţile Sfinţilor).

În timpul împăratului Aurelian (270-275), părinţi Sfântului Mamant au fost denunţaţi că nu se închină zeilor şi au fost închişi. Rufina, mama Sfântului Mucenic, era atunci însărcinată. Au murit amândoi părinţii în temniţă, mama sa, după ce a născut.

Copilul a fost luat spre creştere de o femeie pe nume Amia, fiind crescut cu multă grijă.

La vârsta de cincisprezece ani, Sfântul Mamant a fost pârât că nu participă la cultul păgân, fiind prins şi arestat. A reuşit prin voia lui Dumnezeu să scape din această primă prigoană şi s-a retras într-un loc pustiu unde vieţuia alături de animalele sălbatice.

S-a aflat de acest lucru, iar Sfântul Mamant a fost din nou căutat. S-a descoperit singur ostaşilor care aveau ordin să-l găsească şi a venit de bunăvoie în faţa persecutorilor însoţit de un leu, care a rămas în afara porţilor cetăţii.

A fost din nou supus interogatoriului şi torturat pentru credinţă.

Rugăciunea către Sfântul Mamant care te apară de rele și de frici

”Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Pe Faraon, cel ce se purta în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind apa şi despărţind marea; iar cel ce fugea pedestru l-a mântuit pe Israel, cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin”.

Întrebat cum de trăieşte alături de sălbăticiuni fără să fie vătămat, dacă nu s-ar ocupa cu vrăjitoria, Sfântul Mamant a răspuns: “Cel ce slujeşte lui Dumnezeu Celui viu şi adevărat, acela nu îngăduie deloc să trăiască cu închinătorii de idoli şi cu făcătorii de rău. Pentru aceasta şi eu am voit mai bine a trăi cu fiarele în pustie, decât cu voi în locaşurile păcătoşilor. Căci fiarele, precum ţi se pare, cu nici un fel de farmece nu se îmblânzesc şi nu se supun, pentru că nici eu nu ştiu ce sunt farmecele. Ele, măcar că sunt nepricepute, însă ştiu a se teme de Dumnezeu şi a cinsti pe robii Lui. Iar voi sunteţi cu mult mai nepricepuţi decât fiarele că nu cunoaşteţi pe adevăratul Dumnezeu şi necinstiţi pe robii Lui, chinuindu-i şi ucigându-i cu nemilostivire” (Vieţile Sfinţilor).

Sfântul Mamant a sfârşit muceniceşte, lovit cu o oişte de către unul din cei care se înverşunaseră împotriva sa pentru faptul că nu voia să jertfească zeilor. (sursă: vol. “Vieţile Sfinţilor”)
Întrucât primul cuvânt pe care l-a rostit după vârsta de cinci ani a fost “mama”, sfântul a fost numit Mamant.

Sfântul Mamant a trăit în pustie împreună cu animalele sale, fiind înconjurat de fiarele sălbatice.

Mucenicul a fost fiul fost fiul patricianului Teodot, iar mama sa a fost Rufina.

În timpul persecuțiilor din secolul al III-lea, aceștia au fost aduși din provincia Gangara la guvernatorul Cezareei Capadociei, Faust, unul dintre aprigii prigonitori ai creștinilor.

Rufina l-a născut pe Sfântul Mamant în temniță, după care a murit fiind martirizată.

Calendar ortodox 2 septembrie 2022. Sărbătoare de Sfântul Mamant
Amina, o femeie de neam bun, l-a avut în grijă pe pruncul Rufinei. Potrivit scripturilor, Sfântul Mucenic Mamant nu a vorbit până la vârsta de cinci ani.

Multă vreme după aceea, Mamant spunea doar cuvântul “mama” în limba siriacă.

Ajungând la maturitate, Sfântul Mamant s-a remarcat ca și părinții săi în mărturisirea credinței în Iisus Hristos.

Fiind arestat de către delegatul împăratului Aurelian (270-275), un anume Democrit, este trimis în Egeea, unde se afla împăratul, pentru a fi judecat și osândit chiar de împărat, deoarece făcea parte dintr-o familie nobiliară.

Nevrând să renunțe la credință și mărturisind pe Mântuitorul Iisus Hristos ca singurul Împărat al cerului și al pământului, el a fost supus la chinuri și a suferit moarte martirică în anul 275, scrie crestinortodox.

Sărbătoare în calendar ortodox 2 septembrie 2022 de Sfântul Mamant
Sfântul Vasile cel Mare face pomenire despre sfântul Mucenic Mamant atunci când îi îndeamnă pe păstoriţii săi din Cezareea Capadociei.

“Aduceţi-vă aminte de Sfântul Mucenic, câţi l-aţi văzut cu ochii, câţi la lucrul acesta, adunându-vă, l-aţi avut ajutor; la câţi chemându-i numele, cu singur lucru a venit, pe câţi rătăciţi în viaţă i-a povăţuit, pe câţi de neputinţe i-a tămăduit, la câţi, murindu-le fiii, iarăşi la viaţă i-a întors”.

Continue Reading
To Top