Știri interne

Rugăciune către Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Rugăciune către Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Stăpâna Fecioara Născătoare de Dumnezeu, mântuirea cea de obşte a neamului omenesc. Tu ca o Maică nu încetezi a purta grija de noi fiii tai. Ci ca o iubitoare de fii, de-a pururea ne dăruieşti facerile de bine ale Tale, mâtuindu-ne, acoperindu-ne, păzindu-ne si slobozindu-ne din primejdii, izbăvindu-ne din ispite si din tirania diavolului.

O, Maica Lui Dumnezeu cea iubitoare de oameni şi împreună pătimitoare, apucând mai înainte primeşte cererea ce se aduce ţie din spurcatele mele buze şi milostiv fă-L pe Judecatorul şi Mântuitorul lumii, ca prin binele primitele Tale cereri să nu faca deşartă cererea noastră, ci si aici în această viaţă să ne întâmpine spre ajutor că de-a pururea să lăudam măririle Tale si să Te slăvim ca pe o ajutătoare tare a noastră, a celor din nevoi.
Deşteaptă-ne gândul spre pocăinţă si povăţuindu-ne spre căinţa, povăţuindu-ne către calea mântuirii pe care afland-o şi călătorind pe ea, să Te avem pe Tine împreuna călătoare si povăţuitoare spre mântuire. Aşa , Stăpana mea de Dumnezeu Născătoare nu trece cu vederea cererea noastră de acum si a robului tau (Numele) care împreuna se roagă ţie, iar de este voia Ta cea sfânta, să se împlinească degrab ca toate să se faca şi întru slava Fiului Tau să să înfăptuiască.

O, Stăpâna Fecioara, nu păcatele mele să oprească împlinirea cererii celor ce împreună se roagă ţie, ci credinţa lor sa aiba sorţi de izbandă în milostivirea lui Dumnezeu. Iar dacă greşelile noastre opresc ajutorul Fiului Tau şi Dumnezeului nostru, dă-ne noua gând de întoarcere şi pocăinţă statornică si stăruitoare spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Auzi-ne pe noi, O stăpână, în ceasul acesta sărac şi de cumpănă, căutând spre poporul cel drept credincios ce stă aici de fata, cât şi la robul tau (Numele) care-şi pleacă genuchii şi inima spre sfânta Icoana Ta şi cu ochii trupului privesc la Tine, iar cu ochii cei înţelegatori ai sufletului înduplecă milostivirea Ta, întăreşte-ne în credinţă, în voinţă si nădejde, că slăbind puterea celui rau sa putem călători pe marea acestei vieţi si liman de mântuire să aflăm, ca să aducem slavoslovii Lui Dumnezeu Celui întreit închinat, Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Continue Reading
To Top