Știri interne

Calendar Ortodox pentru data de 10 octombrie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea pentru vindecarea suferințelor

Calendar Ortodox pentru data de 10 octombrie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea pentru vindecarea suferințelor

Calendar ortodox 10 octombrie 2023. Sărbătoare pe 10 octombrie, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ambrozie de la Optina.

Calendar ortodox 10 octombrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ambrozie de la Optina, alături de Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia.

Sărbătoare 10 octombrie. Sfântul Ambrozie de la Optina, alături de Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 10 octombrie în calendarul ortodox .

Sfântul Ambrozie de la Optina s-a născut la data de 21 noiembrie 1812 într-o familie foarte credincioasă, iar de-a lungul vieții sale, acesta a demonstrat prin mai multe fapte credința sa și dedicarea pe care o are față de aceasta. Atunci când acesta a împlinit vârsta de 23 de ani, Sfântul Ambrozie de la Optina s-a îmbolnăvit foarte grav și i-a promis lui Dumnezeu că va lua calea sfântă dacă îl va ajuta să se însănătoșească.

Deși i-a fost foarte greu să se despartă de familia sa, acesta a decis să asculte o voce ce îl urma adesea, ce îi spunea să stea cât mai aproape de Dumnezeu, astfel Sfântul Ambrozie de la Optina a pornit spre Mănăstirea Optina, fără să spună oamenilor dragi. Când a ajuns la Mănăstire, acesta a scris familiei, liniștindu-i pentru plecarea sa.

Persoanele ce l-au cunoscut pe Sfântul Ambrozie de la Optina l-au descris ca pe o persoană credincioasă, fiind chiar unul dintre cei mai credincioși părinți de la Mănastirea Optina. La data de 10 octombrie 1891, Sfântul Ambrozie de la Optina a trecut la cele sfinte, Biserica Ortodoxă canonizându-l pe aceste însă din anul 1988.

Rugăciunea pentru vindecarea suferințelor: Canon către Sfântul Ambrozie de la Optina, sărbătorit pe 10 octombrie în calendarul creștin

O, Mare Stareț și Drept al lui Dumnezeu, Cuvioase părinte al nostru Ambrozie, lauda Optinei și al întregii Rusii, învățător al evlaviei! Cinstim viața ta smerită întru Hristos, pentru care Dumnezeu a preamărit numele tău încă de aici de pe pământ, și cu cinste cerească te-a încununat după plecarea ta în cămara slavei veșnice.

Primește acum rugăciunea noastră, a nevrednicilor tăi robi, care te cinstesc și cheamă sfântul tău nume, și ne izbăvește prin mijlocirea ta înaintea Altarului lui Dumnezeu, de toate împrejurările pline de suferință, de neputințe sufletești și trupești, de rele, de ispite viclene și înșelătoare.

Revarsă patriei noastre și lumii întregi, de la Dumnezeu cel Atotbun, pace, liniște și bunăstare, fii mijlocitor neclintit al Sihăstriei unde te-ai nevoit și ai bine-plăcut atotslăvitului Dumnezeu în Treime, Căruia i se cuvine toată lauda, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Continue Reading
To Top