Știri interne

Angajații români care primesc șapte bonuri de masă în plus, dar și o zi liberă | Trebuie să îndeplinească o singură condiție

Angajații români care primesc șapte bonuri de masă în plus, dar și o zi liberă | Trebuie să îndeplinească o singură condiție

O anumită categorie de angajați români poate primi șapte tichete de masă în plus, dar și o zi liberă, dacă îndeplinește o singură condiție.

Este vorba despre angajații români care obișnuiesc să doneze sânge și care au dreptul la mai multe beneficii.

Astfel, donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă, următoarele:

7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de instituţia de profil;

o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge salariaţi sau o zi scutire de frecvenţă, în ziua donării, în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor;

decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge;

în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună, scrie doneazăsânge.ro.

Mai mult decât atât, donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze:

anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.

anual şi în alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistării unor eventuale afecțiuni care ar contraindica donarea de sânge. Acest examen se efectuează la recomandarea instituției de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge.

tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.

Este considerat donator de sânge cu donări regulate este acea persoană care în ultimii 2 ani a donat sânge și/ sau componente sanguine cu respectarea intervalului minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiași centru de transfuzie.

Continue Reading
To Top