Anul 2024 poate veni cu schimbări importante pentru pensionarii români, existând două propuneri în Parlament care îi vizează.

Știri interne

Anunțul important făcut de Casa Națională de Pensii! Toți românii trebuie să știe asta! E obligatoriu de astăzi 25 octombrie

Anunțul important făcut de Casa Națională de Pensii! Toți românii trebuie să știe asta! E obligatoriu de astăzi 25 octombrie

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut un anunț important! Toți românii trebuie să știe acest lucru! E obligatoriu până mâine, miercuri 25 octombrie 2023. Ce anume trebuie să facă beneficiarii unui anumit tip de pensie.

Mâine este ultima zi în care beneficiarii unui anumit tip de pensie pot prezenta un anumit act caselor teritoriale de pensii. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut un anunț care îi vizează pe anumiți români din țara noastră.

Anunțul important făcut de Casa Națională de Pensii

Studenții care beneficiază de pensie de urmaș au termen ca până mâine, 25 octombrie 2023, să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original, din care să rezulte că sunt înscriși în anul universitar 2023-2024. Dacă nu vor face acest lucru, riscă să le fie suspendată pensia. Potrivit reprezentanților Casei de Pensii, în caz contrar, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

„Studenții beneficiari ai unei pensii de urmaş, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

– să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 septembrie 2023 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor.

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

– să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2023 – adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată”., scrie bugetul.ro.

Ce acte se depun pentru obținerea pensiei de urmaș

În urma decesului, actele pentru obținerea pensiei de urmaș trebuie depuse la Casa Națională de Pensii în vederea primirii banilor, lunar. Copiii vor primi pensie de urmaș până la vârsta de 26 de ani dacă își vor continua studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora.

– cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme)

– actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie

– decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz

– decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie)

– adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original

– actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie)

– copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă

– copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională

– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului

Continue Reading
To Top