Plata pensiilor majorate începe astăzi, pentru anumiți români. Ce seniori primesc banii mai devreme

Economic

Noua lege a pensiilor: Românii pot ieși mai devreme la pensie fară penalizare. Iată condițiile

Noua lege a pensiilor: Românii pot ieși mai devreme la pensie fară penalizare. Iată condițiile

Deși vârsta standard de pensionare va fi de 35 de ani, potrivit noii legi a pensiilor, există câteva categorii de români care vor ieși mai devreme la pensie, fără a fi penalizați.

Este vorba despre femeile cu copii, despre persoanele care au desfășurat activități în fostele grupe I și II de muncă sau în condiții speciale sau deosebite de muncă, dar și despre persoanele cu handicap.

Reducerea vârstei pentru femeile cu copii

Astfel, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare astfel:

cu 6 luni pentru un copil născut şi crescut

cu un an pentru doi copii

cu un an şi şase luni pentru trei copii

cu doi ani pentru patru copii

cu doi ani şi jumătate pentru cinci copii

cu trei ani pentru şase copii

cu trei ani şi jumătate pentru şapte copii şi peste

Reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptați şi crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Alte categorii de români pentru care se reduce vârsta de pensionare

Proiectul de lege cuprinde reglementări privind condițiile de reducere a vârstei standard de pensionare pentru:

activitate desfășurată în fostele grupe I și II de muncă

condiţii speciale/condiții deosebite de muncă

persoanele cu handicap și pensia anticipată

Pensia pentru persoanele cu handicap

Astfel, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiții de handicap, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanentă, în condițiile legii, după cum urmează:

cu 15 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;

cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin 20 de ani;

cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Pensia anticipată

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 5 ani, scrie DCBusiness.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar şi a satisfăcut serviciul militar.

“Cuantumul pensiei anticipate se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, se menționează în Nota de fundamentare.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;

altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca;

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale, în cazul elevilor, ucenicilor şi studenților.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu legislația în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.

“Pensia de invaliditate este o categorie de pensie care nu se acordă definitiv, aceasta fiind condiţionată de afectarea temporară a capacităţii de muncă a persoanei. Ca urmare, la ivirea riscului invalidităţii, se acordă o pensie de invaliditate supusă unor verificări permanente pentru a se constata dacă măsurile recuperatorii aplicate au determinat recuperarea capacităţii de muncă, iar persoana îşi poate relua activitatea.

Întrucât pe timpul acordării pensiei de invaliditate nu se realizează stagii de cotizare în sistemul public, nu sunt îndeplinite condiţiile de stagiu complet de cotizare şi ca urmare nu se poate opta pentru o categorie de pensie ce este condiţionată de realizarea şi chiar depăşirea stagiului complet de cotizare.

Pentru orice grad de invaliditate, în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale, la propunerea medicului expert” se mai precizează în document.

Continue Reading
To Top