Știri interne

Sfârșitul banilor în numerar! Este obligatoriu în România

Sfârșitul banilor în numerar! Este obligatoriu în România

Vor mai putea primi românii salariile în numerar de anul viitor? Noi reguli pentru plătițe cu cardul la comercianți

Din iunie 2024, toți comercianții vor trebui să accepte plăți cu cardul pe lângă plățile în numerar. Totodată, s-au făcut și clarificări cu privire la plata salariilor angajaților din România.

Plata salariilor în numerar nu se interzice de anul viitor, deși un proiect de lege prevedea doar posibilitatea plății salariilor prin cont bancar. Proiectul a fost însă modificat și acea prevederea a fost scoasă până la urmă. Actul a apărut marți în Monitorul Oficial și intră în vigoare după 180 de zile, adică în data de 16 iunie 2024, scrie avocatnet.ro.

„Plata veniturilor de natură salarială, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistență socială se efectuează prin mijloace de plată fără numerar”, prevedea inițial documentul.

Însă parlamentarii au schimbat proiectul. „Beneficiarii de plăți de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizații și alocații de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace de plată fără numerar.”, se arată în legea adoptată.

Legea privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar a fost din nou modificată, printr-o ordonanță ce a apărut vineri în Monitorul Oficial, cu aplicare imediată. Printre aceste modificări se numără și majorarea plafonului zilnic pentru plățile din avansuri spre decontare, se introduce plafon nou, destul de ridicat, pentru sumele în numerar aflate în casieria marilor magazine și se precizează că sucursalele și alte sedii secundare ale persoanelor juridice trebuie să aplice prevederile Legii 70 pentru fiecare casierie în parte.

OUG nr. 115/2023 a apărut vineri în Monitorul Oficial și cuprinde și o serie de modificări la Legea nr. 70/2015, intrate deja în vigoare la 15 decembrie, data publicării ordonanței, singura prevedere nouă ce se aplică din 25 decembrie vizând introducerea unei noi sancțiuni.

Pentru început, avem, de vineri, un nou plafon zilnic pentru plăţi din avansuri spre decontare, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare – noul plafon e de 5.000 de lei, de cinci ori mai mare decât prevedea legea până acum.

Apoi, primirile ori restituirile de împrumuturi sau alte finanţări nu se mai efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană fizică , ci exclusiv prin instrumente de plată fără numerar. Avem acum o nouă prevedere în acest sens, nemaifăcându-se diferențieri între persoanele fizice și asociați/acționari/administratratori:

„Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar”.

Avem un nou plafon ce vizează marile magazine: „În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor şi hipermagazinelor care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei”, stabilește, din 15 decembrie, Legea 70/2015, fiind definite cele două entități:

supermagazin – structură de vânzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. r) din OG nr. 99/2000;

hipermagazin – structură de vânzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. s) din OG nr. 99/2000.

Apoi, noua ordonanță a stabilit că
Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile Legii 70 pentru fiecare casierie în parte, această din urmă specificație neexistând anterior în lege.

„În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte”, e una dintre prevederile modificate mai nou în Legea 70. Mai exact, s-a clarificat faptul că următoarele plafoane sunt aplicabile pentru fiecare casierie în parte:

plafonul de 5.000 de lei pt încasări de la persoane fizice;
plafonul de 10.000 de încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry și
plafonul de 10.000 lei/persoană de la operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate cu persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi.
În legătură cu prevederea aceasta avem și o nouă sancțiune, ce intră în vigoare în 10 zile de la publicare: „Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puţin de 500 lei.”

Continue Reading
To Top