Economic

Cât costă să-ți cumperi șase ani de vechime în muncă. Românii se pot asigura retroactiv la pensie până la finalul anului 2024

Cât costă să-ți cumperi șase ani de vechime în muncă. Românii se pot asigura retroactiv la pensie până la finalul anului 2024

Românii pot încheia contract de asigurare retroactivă la pensie cu Casele Teritoriale de Pensii, până la sfârşitul anului 2024, scrie Economica.net. Oamenii îşi pot cumpăra vechime în muncă retroactiv pentru cel mult şase ani.

Românii care nu au calitatea de pensionar și nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale pot încheia contract de asigurare retroactivă la pensie cu Casele Teritoriale de Pensii, până la sfârşitul anului 2024.

Oamenii îşi pot alege venitul asigurat la pensie care trebuie să fie cel puţin egal valoarea salariului de bază minim brut pe economie, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, scrie Economica.net. În prezent, salariul minim brut pe economie este de 3.300 lei.

Asta înseamnă că pentru fiecare lună asigurată persoane care doresc să cumpere vechime în muncă trebuie să achite contribuţia de asigurări sociale aferentă asigurării retroactive la nivelul salariului minim pe economie, adică 825 de lei pentru fiecare lună asigurată.

Un calcul făcut de Economica.net arată că persoanele care vor să îşi cumpere vechime pentru perioada maximă de şase ani prevăzută de lege şi care încheie contractul cu Casa Teritorială de Pensii în perioada ianuarie – iunie 2024 vor plăti, în total, 59.400 de lei pentru asigurarea retroactivă.

Suma datorată pentru CAS aferentă perioadelor pentru care oamenii se asigură retroactiv poate fi achitată fie într-o tranşă, fie în mai multe tranşe, până la finalul anului 2024.

Acest tip de contract de asigurare socială se încheie doar în scopul obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, implicit, doar pentru perioade anterioare.

Actele de care aveţi nevoie ca să vă asiguraţi retroactiv la pensie:

actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

declaraţia pe proprie răspundere (model);

procura specială autentificată care trebuie să conţină datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa, CNP.

Continue Reading
To Top