Rugaciunea care te curăță de păcate. Îţi vindecă starea sufletească

Lifestyle

Rugaciunea care te curăță de păcate. Îţi vindecă starea sufletească

Rugaciunea care te curăță de păcate. Îţi vindecă starea sufletească

Rugăciunea joacă un rol important în viața credincioșilor. Iată ce să spui în momentul în care te rogi pentru a te curăța de păcate. Îți vei simți sufletul ușurat și vei avea parte de o stare de liniște!

Într-o lume agitată și plină de provocări, mulți căută alinare și purificare spirituală. Este recomandat rostești această rugăciune de fiecare dată când simți nevoia.

Rugăciunea care te ajută să scapi de păcate

Mulți credincioși și lideri spirituali consideră această rugăciune o modalitate eficientă de a căuta împăcarea și vindecarea interioară. Este menționată ca o cale către iertare și eliberare de povara păcatelor, aducându-le alinare sufletelor încărcate de greutatea trecutului.

„O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, Sfinților Toți, care stați înaintea pristolului Sfintei Treimi și vă bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea voastră cerem milă și iertare de păcate de la preabunul Dumnezeu. Că știm bine că toate câte voiți puteți cere de la Dânsul. Deci cu Smerenie ne rugăm vouă ca să rugați pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă Duhul râvnirii voastre, spre pază sfintelor Lui porunci. Că, mergând pe urma voastră, să punem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții celei pământești, învrednicindu-ne întru pocăință a ajunge la locașurile raiului cele preaslăvite și acolo împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor! Amin!”

Altă rugăciune pentru liniștea sufletului

De asemenea, îți mai prezentăm o rugăciune care te poate ajuta să îți simți sufletul mai liniștit.

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoși, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile și Te-ai sălășluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii și ai primit pe Dumnezeieștii Tăi umeri neputințele noastre și ai purtat durerile noastre!

Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit și chinuit pentru păcatele și fărădelegile noastre și de aceea noi înălțăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primește-le, Preabunule Doamne și Te pogoară către neputințele noastre și păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase!

Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoiește-ne, Mântuitorul nostru și pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor și mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârșitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase!

Cu tânguire și lacrimi de pocăință fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeiești. Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Curățește-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toți, de toate nedreptățile și fărădelegile vieții noastre, ca întru sfințenia iubirii Tale de oameni, să-ți mulțumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui și al Preabunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!”

Continue Reading
To Top