Știri interne

Cât este bursa de merit în 2024

Cât este bursa de merit în 2024

În 2024, bursa de merit se acordă celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale.

Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale.

În cazul elevilor de clasa a V-a, bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs.

Pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se acordă pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional, potrivit edu.ro

Bursele de merit se mai acordă şi elevilor care au fost premiaţi în etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale.

Totodată, mai sunt recompensaţi cu bursă de merit şi elevii care au obţinut medalii de aur la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Pentru a beneficia de bursă de merit în 2024, elevii trebuie să depună la secretariatul unităţii de învăţământ copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursele de merit, ca şi restul celorlalte burse, se plătesc lunar pe perioada cursurilor școlare, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Dacă data de 15 cade într-o zi de weekedn, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

De asemenea, un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

În anul școlar 2023-2024, valoarea bursei de merit pentru elevii care îndeplinesc toate condiţiile este de 450 de lei.

Continue Reading
To Top