Știri interne

O persoană poate deveni proprietar dacă plătește impozitul unei locuințe? Informațiile pe care trebuie să le cunoști

O persoană poate deveni proprietar dacă plătește impozitul unei locuințe? Informațiile pe care trebuie să le cunoști

Mulți oameni se întreabă dacă plătind impozitul unei locuințe sau al unui teren îi poate transforma în proprietari. În acest articol, vom explica conceptul de uzucapiune și înregistrarea posesiei în Cartea Funciară, singurele metode prin care poți dobândi proprietatea derivată din simpla posesie a unui bun imobil.

Uzucapiunea și înregistrarea posesiei în Cartea Funciară reprezintă metode legale de a deveni proprietar printr-o posesie îndelungată. Posesia este starea concretă a unui bun imobil, iar proprietatea reflectă un drept legal asupra acestuia. Legea civilă și penală asigură protecția posesiei, fie prin acțiuni civile ale posesorilor, fie prin sancțiuni penale împotriva celor care tulbură posesia.

Cum funcționează uzucapiunea
Uzucapiunea este instituția legală prin care un posesor poate deveni proprietar respectând anumite condiții și proceduri judiciare. Aceasta poate funcționa și ca o sancțiune pentru pasivitatea proprietarului de drept. Dacă proprietarul nu își revendică bunul într-un interval de timp specific, uzucapiunea presupune că acesta renunță la drepturile sale sau nu mai manifestă interes pentru bun. Uzucapiunea este și o prezumție de abandon, favorizând posesorul.

Condiții pentru uzucapiune
– Excluderea bunurilor inalienabile (care nu pot fi transferate între persoane fizice).
– Existenta celor două elemente ale posesiei: corpus (elementul material) și animus (elementul psihologic).
– Utilitatea posesiei, fără vicii semnificative.
– Posesia continuă și neîntreruptă timp de 10 ani, conform legislației.
– Cererea de uzucapiune depusă la instanță, cuprinzând informații despre posesor, data începerii posesiei, temeiul legal al uzucapiunii, mențiunea existenței sau inexistenței unei Cărți Funciare și, dacă este cunoscut, numele fostului proprietar.
– Anexarea certificatului emis de primărie privind statutul proprietății și plata impozitelor, certificat fiscal și chitanțe.

Procedura și taxe
Cererea de uzucapiune poate fi depusă la judecătoria în raza căreia se află imobilul. Taxa de timbru este determinată de instanță în funcție de valoarea bunului. Titlul de proprietate se obține prin hotărârea judecătorească și se înregistrează în Cartea Funciară.

Recomandarea experților
Datorită complexității procesului de uzucapiune, angajarea unui avocat este recomandată pentru a asigura gestionarea corectă a procedurilor. Chiar dacă condițiile sunt îndeplinite, o abordare necorespunzătoare poate duce la pierderea procesului. Prin urmare, înțelegerea detaliilor legale și angajarea unui profesionist pot fi cheia reușitei în acest demers.

Continue Reading
To Top