Plata pensiilor majorate începe astăzi, pentru anumiți români. Ce seniori primesc banii mai devreme

Știri interne

Sistemul de pensii se schimbă radical! Decizia intră în vigoare de la 1 septembrie

Sistemul de pensii se schimbă radical! Decizia intră în vigoare de la 1 septembrie

Cei care muncesc în România pot beneficia de pensie, dar doar sub anumite condiții. În funcție de pensia pe care vrei să o primești, condițiile pot fi diferite.

Noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 septembrie, prevede câteva modificări importante. În primul rând, vârsta de pensionare va crește pentru femei. Acestea vor fi nevoite să muncească mai mult decât în prezent.

Simona Bucura-Oprescu spunea că, până în 2030, vârsta de pensionare pentru femei va fi de 63 de ani. Aceasta va crește din nou până în 2035. Atunci, femeile vor ieși la pensie la 65 de ani.

La finalul anului trecut, ministru Muncii spunea că vârsta de pensionare nu va crește pe nepusă masă.

„În primul rând trebuie să știți că aceasta este o garanție că vârsta de pensionare în România nu va crește arbitrar, ad-hoc, în funcție de guvernele care vor fi la guvernare.

Deci ați văzut că am introdus în lege un articol care prevede că vârsta de pensionare nu va putea crește decât dacă crește în mod semnificativ speranța de viață.

Probabilitatea asta, din păcate pentru noi, este aproape zero. Prin urmare, vârsta de pensionare în România nu va crește”, arăta atunci ministrul.

Condiții pentru pensia acordată pe limită de vârstă
Dreptul la pensie pentru limită de vârstă revine celor care, la momentul pensionării, îndeplinesc simultan cerințele referitoare la vârsta standard de pensionare și stagiul minim de contribuție prevăzute de legislație.

Vârsta standard de pensionare, precum și stagiul complet și stagiul minim de cotizare pentru femei și bărbați, sunt determinate în funcție de data nașterii, exprimată în luni și ani.

Vârsta standard pentru pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Condiții pentru pensia anticipată
Cei care au acumulat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani peste stagiul complet prevăzut de lege au posibilitatea de a cere pensia anticipată cu cel mult 5 ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare, precum și stagiul complet de cotizare, diferă în funcție de luna și anul nașterii pentru femei și bărbați.

Suma pensiei anticipate este determinată în aceleași condiții ca și cea a pensiei pentru limita de vârstă.

Potrivit informațiilor disponibile pe pagina web a Casei Naționale de Pensii Publice, vârsta standard de pensionare este de 62 de ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 32 de ani și 6 luni.

Reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani indică faptul că începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, o persoană poate solicita pensia anticipată, cu condiția ca la momentul solicitării să aibă o perioadă de cotizare de cel puțin 40 de ani și 6 luni (32 de ani și 6 luni, reprezentând stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, la care se adaugă 8 ani).

Condiții pentru pensia anticipată parțială
Persoanelor asigurate li se acordă pensia anticipată parțială cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, în situația în care au realizat stagiile complete de cotizare conform prevederilor legale.

De asemenea, această formă de pensie este disponibilă și pentru cei care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare, și stagiul minim, atât pentru femei cât și pentru bărbați, sunt determinate în funcție de luna și anul nașterii.

Suma pensiei anticipate parțiale se calculează prin ajustarea cuantumului pensiei pentru limita de vârstă, ținând cont de stagiul de cotizare acumulat și de perioada cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, așa cum este detaliat în tabel.

Condiții pentru pensia de invaliditate
Dreptul la pensie de invaliditate se acordă individelor care, neavând vârsta standard de pensionare stabilită conform anexei nr. 5, au suferit o pierdere totală sau parțială a capacității de muncă și au acumulat un stagiul de cotizare în conformitate cu prevederile legale.

Beneficiarii sunt:

Persoanele care si-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:

unei boli obişnuite
unor accidente care nu au legătură cu munca
Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

accidentelor de muncă
bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA
Persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat

Elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi:

ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989
în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinse într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză
Condiții pentru pensia de urmaș
În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, soțul supraviețuitor și copiii îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de pensie de urmaș în următoarele situații.

Copii:

au vârsta de până în 16 ani
îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani
pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus
Soțul supraviețuitor:

la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani
Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an
indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente
Aici este vorba despre activități:

în baza unui contract individual de muncă
în baza unui raport de serviciu
sau din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti
Pensie de urmaș pentru cei care nu îndeplinesc condițiile de mai sus
Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile de mai sus poate primi o pensie de urmaș pe o perioadă de jumătate de an de la data decesului. Trebuie, însă, ca acesta să nu aibă venituri din activități dependente:

în baza unui contract individual de muncă
în baza unui raport de serviciu
din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti
Soțul supraviețuitor care, la momentul decesului susținătorului, are în grijă unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 7 ani de către ultimul copil, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activități dependente, cum ar fi:

a. având un contract individual de muncă;

b. bazându-se pe un raport de serviciu;

c. desfășurând activități în funcții elective sau fiind numit în cadrul autorităților executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului, precum și în calitate de membri cooperatori în organizații ale cooperativelor meșteșugărești, a căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege, cu condiția ca veniturile să nu depășească 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În cazul în care copiii și soțul supraviețuitor îndeplinesc condițiile pentru a primi o pensie de urmaș în baza propriilor contribuții, având în vedere decesul susținătorului, aceștia au posibilitatea de a opta pentru cea mai avantajoasă pensie, conform prevederilor legale.

Continue Reading
To Top