Știri interne

Se iese mai devreme la pensie! Veste uriașă pentru acești români. Pot depune dosarul

Se iese mai devreme la pensie! Veste uriașă pentru acești români. Pot depune dosarul

În România, au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza unor accidente de muncă sau anumite boli. Care sunt acestea?

Pot beneficia de pensie de invaliditate persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
neoplaziilor, schizofreniei sau SIDA;
bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
Acestora li se adaugă elevii, ucenicii şi studentii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă în urma accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

De asemenea, persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă în urma participării la Revoluţia din decembrie 1989 sau în legatură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Gradele de invaliditate

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, există trei criterii de invaliditate după care se acordă pensia.

Acesta este caracterizat de pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti, etc), necesitând asistenţă permanentă din partea unei alte persoane.

Gradul II

Gradul II este caracterizat de pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti, etc.).

Gradul III

Acesta este caracterizat de pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel puţin jumătate din timpul normal de muncă.

Stabilirea gradului de invaliditate se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă.

Încadrarea în grad de invaliditate
Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Persoanele care solicită expertiza medicală a capacităţii de muncă depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliu.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

actul de identitate;
documentele medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional;
adeverinţă eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu
menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;
documentul care să ateste data ivirii invalidităţii. După înregistrarea /completarea documentaţiei medicale, medicul expert
de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacităţii de muncă programează bolnavul pentru expertizare.
După examinarea bolnavului şi analizarea documentaţiei medicale, medicul expert completează raportul de expertiză medicală şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Decizia medicală poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Medicală de Contestaţii
Pensia de invaliditate se acordă în funcţie de stagiul de cotizare efectiv realizat de persoana asigurată, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care invaliditatea a intervenit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA sau în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare.

Este important de menționat că pensionarii de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizatie pentru însoţitor, în cuantum fix (80% din valoarea unui punct de pensie).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top