Certificatul de cazier judicar poate fi eliberat online de pe ghiseul.ro

Știri interne

Certificatul de cazier judicar poate fi eliberat online

Certificatul de cazier judicar poate fi eliberat online

Cazierul Judiciar poate fi eliberat și online pe site-ul ghiseul.ro. Noua facilitate este extrem de utilă pentru cetățenii români care au nevoie de cazier și care de ieri, 1 februarie, nu mai trebuie să se deplaseze la secțiile de poliție, scrie newspass.ro.

Certificatul de cazier judicar se poate elibera online

Cu un simplu cont pe ghiseul.ro și completarea datelor din cartea de indentitate românii pot obține cazierul judiciar. Actul se eliberează în câteva minute și nu mai este necesară deplasarea la o secție de poliție.

Pașii sunt următorii:

  1. Intrați pe ghiseul.ro
  2. Autentificați-vă cu datele de acces sau creați un cont
  3. Accesați secțiunea „Cazier judiciar”
  4. Completați datele din buletin
  5. Solicitați eliberarea
  6. Descărcați cazierul judiciar

Informații suplimentare

Scurtă descriere

Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se obține de la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult 3 zile lucrătoare.

Pașii procedurali

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică cu vârsta minimă de 14 ani poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cerea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

Când solicitanul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.).

În cazul persoanelor fizice de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către părinte sau tutore, în baza cererii tip motivate, completate cu datele de stare civilă ale minorului.

Dacă solicitantul este părintele, acesta va prezenta în original actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului.

Dacă solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naștere al minorului și decizia de instituire a tutelei.

Persoanele fizice aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru identificarea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României, precum și pentru obținerea de informații privind procedurile specifice de lucru, se poate accesa pagina de internet www.mae.ro.
Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

– în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romănia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

– în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de copia actului de identitate al solicitantului, copia actului de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii/ împuternicirea avocațială.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top